Biuro i Pracownia

ul. Fredry 2
30-605 Kraków

e-mail: biuro@vpromotion.pl

tel.: 12 642 16 46

zapraszamy

Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Biuro Obsługi Klienta

Dominik Kołek
tel.: 508 990 952

e-mail: dominikkolek@vpromotion.pl

Mariusz Lenart
tel.: 504 100 233

e-mail: mariuszlenart@vpromotion.pl

Paweł Lebica
tel.: 517 851 155

e-mail: pawellebica@vpromotion.pl

Anna Ziobroń
tel.: 608 760 272

e-mail: biuro@vpromotion.pl

Dział Graficzny

Krzysztof Gaweł
tel.: 505 810 575

e-mail: biuro@vpromotion.pl

Michał Knop
tel.: 732 880 460

e-mail: biuro@vpromotion.pl

napisz do nas!
Everywhere Studio

Projekt p.t. ,,Rozwój działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Visual Promotion S.C.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej – Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3 – Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 2- Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

cele projektu: Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, które umożliwi realizację celu eksportowego Firmy, jakim jest rozpoczęcie regularnego i systematycznego rozwoju działalności eksportowej firmy na dwóch rynkach: niemieckim i francuskim (w oparciu o grupę produktową określaną jako świetlne elementy zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej i informacyjnej) w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

planowane efekty:

1) Rozpoczęcie sprzedaży w krajach Niemcy i Francja świetlnych elementów zewnętrznej i wewnętrznej identyfikacji wizualnej i informacyjnej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

2)Wzrost przychodów z eksportu o 10% w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

wartość projektu: 117 660,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 58 830,00 zł